.

Leiden, The Netherlands

+31 6 12540626

Mail Bas Rosenbrand

.

.

.

Mede-oprichter en ontwikkelaar

Spring is een lerarenopleiding bij de Hogeschool Leiden. Onze ondertitel: pedagogisch meesterschap en opnieuw kijken naar onderwijs. Samen met Jochem van der Padt en Hieke van Til hebben we een lerarenopleiding ontwikkeld zoals we het zelf gehad hadden willen hebben. Het is een opleiding tot leraar voor verschillende scholen met een bijzonder onderwijsconcept, waarin het perspectief van het kind serieus wordt genomen.

Spring begon in februari 2020. We zijn gegroeid tot nu ongeveer vijftig studenten en een team van tien docenten (februari 2022).

https://www.hsleiden.nl/pabo-deeltijd/spring/index.html

We werken nu ook aan een versie voor het voortgezet onderwijs.

2018 – nu

.

.

DE EERSTE 2000 DAGEN VAN EEN KIND

Projectleider

Er is steeds meer waardevolle en wetenschappelijke kennis over de eerste periode dat je als mens op de wereld bent. Wat gebeurt er tijdens de zwangerschap, hoe ervaart een kind de geboorte en welke invloed heeft dat, hoe ontwikkelen de hersensen zich in deze periode?

In dit project delen we die nieuwste kennis met de professionals die met kinderen werken in Steenwijkerland (GGD, kraamzorg sociaal werk, jeugdzorg, kinderdagopvang en onderwijs) en vertalen die nieuwe kennis naar de praktijk.

Het project is een deelproject van Samen voor Ryan, in Steenwijkerland. Ik werk samen met andere projectleiders en inhoudelijk experts op verschillend gebied.

VROEGSIGNALERING/VROEGHULP

Projectleider

Hoe zorgen we ervoor dat signalen van disbalans in de ontwikkeling van een kind snel opgepikt worden en dat de juiste hulp op tijd geboden wordt? Hoe werken we als professionals van verschillende zorgorganisaties op een goede en effectieve manier samen?

We ontwikkelen een manier van monitoring die voor professionals en ouders waardevol is, en we werken aan een structuur in samenwerking zodat er een gezamenlijk plan wordt gemaakt en organisaties niet langs elkaar heen werken, maar elkaar aanvullen.

Het project is een deelproject van Samen voor Ryan, in Steenwijkerland.

https://www.samenvoorryan.nl/

2019 – nu

.

.

Ontwikkelaar, schrijver en trainer

Een vergadering is de plek waar je als team samenkomt en met en van elkaar kunt leren. Hoe zorg je ervoor dat die bijeenkomst waardevol is voor iedereen en dat je met heldere besluiten en zo mogelijk met meer energie uit die bijeenkomst gaat?

Rondspraak is gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring en eigen onderzoek in besluitvorming. Het wordt door verschillende teams in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Hongarije toegepast.

http://www.rondspraak.nl/

2010 – nu

.

.

Mede -grondlegger en ontwikkelaar

Als je kinderen de ruimte geeft om hun eigen keuzes te maken, wat gaan ze dan kiezen? Wat hebben ze nodig van ons als volwassenen? Hoe bouw je een met elkaar een emotioneel veilige omgeving waarin je werkelijk aandacht kunt geven en kinderen zich gezien, gehoord en begrepen kunnen voelen? Welke methodes en materialen zijn nodig? En welke structuur?

Na vier jaar voorbereiding startten we (met Eefke Eijgenstein en Jochem van der Padt) in 2001 met onze school. In een school voor kinderen van vier tot achttien, met ruimtes voor activiteiten, zonder leeftijdsklassen en rooster leerden we welke waarde spelen heeft voor kinderen, hoe we samen met hen hun lessen konden creëren, en hoe we hen konden begeleiden en helpen bij zichzelf te komen.

1997 – 2001 (voorbereiding)

2001 – 2008 (de school)

2002 – 2008 (de landelijke beweging)

Onze school heeft bestaan van 2001 tot 2008. Het groeide onbedoeld en onverwacht uit tot een landelijke beweging. Er bestaan nog een aantal scholen die vanuit deze start met een eigen concept verder zijn gegaan.

Meer informatie over het proces en wat we geleerd hebben:

http://www.iederwijs.info

Het boek: A New Morning, co-create school with the children:

http://www.anewmorning.nl

Het boek: De Gelukkige School, van Astrid Schutte, onafhankelijk journalist.

https://www.swpbook.com/boeken/114/onderwijs-algemeen/2051/de-gelukkige-school

.

.

Medeontwikkelaar en Board of Advice

Spark Academy is een school voor basis- en voortgezet onderwijs met zo’n 120 kinderen/tieners in Poznan in Polen. De school startte in 2016.

Binnen de context van Poznan hebben we gekeken wat naar voor de kinderen daar passend en haalbaar is. Er wordt in de school gewerkt in groepen met een diversiteit in leeftijden en er wordt gewerkt met eigen projecten.

http://spark.edu.pl/

2015 – 2019

.

.

Ontwikkelaar, trainer, spreker, meedenker

Ik word gevraagd voor lezingen, workshops, als meedenker of trainer bij verschillende projecten in binnen- en buitenland, Londen, Poznan, Warschau, Boedapest en Brasov.

WQ (WelzijnsQuotiënt) is een project waarin we het concept van WQ in een eigen vorm hebben mogen omzetten naar een team en kinderen van een kinderdagopvang en een school.

Mede-Ontwikkelaar

https://www.wqforkids.com/en/initiative-wqforschools/

FreeWeGrow (school in Londen)

Trainer en advies

www.freewegrow.co.uk

Agora-school voor voortgezet onderwijs in Leiden

Teamcoach en ontwikkelaar opleidingstraject (met anderen samen) in het eerste jaar

www.agoraleiden.nl

.